fbpx

Beste in de regio!

06-82418065

info@bemassaged.nl

4,7/5
4.6/5

Rechtshandige masseurs

Rechtshandige masseurs Zo’n 90 procent van de mensen is rechtshandig. Dit is zeer spijtig voor deze groep mensen, zeker als ze in de massagebranche werkzaam zijn. Het is namelijk gebleken dat deze mensen niet tot beste masseurs behoren van deze beroepsgroep. Uit recent onderzoek van prof. Dr. Alsvan-ouds van de Universiteit Harderwijk, blijkt deze groep heel veel moeite te hebben met masseren. Als dit bekend gaat worden kunnen de linkshandige masseurs het werk straks niet meer aan. Gelukkig is dit allemaal wel te verklaren en valt de betref-fende masseur niets te verwijten, maar jammer blijft het wel. Rechtshandigen krijgen hun informatie uit de linker hersenhelft volgens prof dr. Alsvanouds. De functies die geregeld worden door dit deel van de hersenen blijken zeer belemmerend te zijn voor een masseur. Dit deel van de hersenen is het lineaire, logische, analytische, wiskundige deel. De rechtshandige is van elk gevoel gespeend en kan alleen dingen stap voor stap uitvoeren. Ze overzien het geheel niet en deze dingen zijn nu juist zo belangrijk voor de masseur. In wiskunde zijn ze goed en je begrijpt dan ook niet dat ze zich daar niet mee bezig houden en het massagewe-reldje overlaten aan de creatieve, gevoelige, artistieke, muzikale en holistische links-handigen. De rechtshandige kan volgens prof. Dr. Alsvanouds niet ‘tussen de regels’ lezen en moet feiten aangereikt krijgen. Deze feiten worden heel goed onthouden. Zo herin-nert een rechtshandige zich prima namen en jaartallen en weten ze ook hoe je woor-den moet spellen. Maar wat heb je hieraan als masseur. Gelukkig is er een oplossing, zowel voor de rechtshandige masseur als voor de opleiders. Voor de masseur geldt: train je linker hand en daarmee je rechter hersenhelft, doe vanaf nu alles linkshandig. De opleiders zullen de ouderwetse liniaal weer te voorschijn moeten halen, maar moeten deze vanaf nu alleen gebruiken bij de mindere masseurs, dus bij de rechtshan-digen. Als je als opleider iemand ziet mas-seren met rechts is een ferme klap met de liniaal gerechtvaardigd om zo het accent te laten leggen op de linkerhand. Alleen zo ontkomen we aan een devaluatie van het ons zo dierbare massagevak.